Skip to main content

RACLETTE espectáculo con R

A Comisión de Teatro e Circo da Rede Española de Teatros, Auditorios, Circuitos e Festivais de titularidade pública recomenda o noso espectáculo
21 marzo 2017

Ibuprofeno

21 marzo 2017

A Comisión de Teatro e Circo da Rede é un grupo de traballo formado por programadores de distintos espazos escénicos asociados de todo o territorio nacional.
Ten como obxectivo principal aportar ao asociado información actualizada e de interese sobre os espectáculos do momento, contribuíndo a que os espazos dispoñan dunha programación equilibrada e de calidade.

Trimestralmente edita uns cadernos de espectáculos recomendados. Raclette foi incluído no último deles, publicado este mes de marzo de 2017.

Caderno de Espectáculos Recomendados marzo 2017

Gardar
Cookies: preferencias do usuario
Utilizamos cookies para almacenar e acceder a información no seu dispositivo. A continuación mostrámoslle un panel de configuración no que pode activar ou desactivar o uso de cookies. Facendo clic en cada unha das finalidades atopará información sobre a súa finalidade e funcionamento. Pode xestionar o seu consentimento desde os botóns de Aceptar/Rexeitar ou aceptalas desde o botón ACEPTAR TODAS. Poderá cambiar as súas preferencias en calquera momento, volvendo a esta web. Tamén pode atopar información sobre configuración, orixe e finalidades en: WWW.IBUPROFENOTEATRO.COM
Aceptar todas
Rexeitar todas
Ler máis
Esencial
Cookies CK
Cookie de sesión
Aceptar
Rexeitar